Rodinný dům, Frýdštejn

Typ nemovitosti:
Dům
Kraj:
Liberecký kraj
Okres:
Jablonec nad Nisou
Obec:
Frýdštejn
Adresa:
Frýdštejn
Začátek dražby:
9.4.2018 11:00
Konec dražby:
9.4.2018 11:00
Druh dražby:
elektronická
Typ dražby:
Dražba
Číslo dražby:
085 EX 16647 / 12 - 376
Nejnižší podání:
2 133 333 Kč
Odhadní cena:
3 200 000 Kč
Dražební poměr:
67 %
Dražební jistota:
250 000 Kč
Exekutor/Dražitel:
Exekutorský úřad Praha 9
JUDr. Milan Suchánek
Pod Pekárnami 245/10
Praha 9
190 00
tel: 266032031
email: zde
dat. schránka: qjzg82q odkaz
více o exekutorovi
Odkaz na dražbu:
https://www.exdrazby.cz/index.php?a=s&aa=d&c1=2&i=44517&taa=1&backurl=c1=2**c2=8**a=s**taa=1
Dokumenty:
Dražební vyhláška
Znalecký posudek

Popis

Jedná se o nemovitosti :
- parc.č.St. 31 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 253 m2. jehož součástí je stavba pro bydlení č.p. 41, Frýdštejn;
- parc.č. 708/1 - zahrada o výměře 927 m2;
To vše zapsáno na LV 44 v kat.ú. Frýdštejn, obec Frýdštejn, okres Jablonec nad Nisou.