byt 2+1 v obci Rejhotice, č.p. 78 - elektronická dražba

Typ nemovitosti:
Byt
Kraj:
Olomoucký kraj
Okres:
Šumperk
Obec:
Loučná nad Desnou
Adresa:
Rejhotice 78, Loučná nad Desnou
Začátek dražby:
18.4.2018 13:00
Konec dražby:
18.4.2018 13:30
Druh dražby:
elektronická
Typ dražby:
Exekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby:
121 EX 11630/12-59
Nejnižší podání:
326 667 Kč
Odhadní cena:
490 000 Kč
Dražební poměr:
67 %
Minimální výše příhozu:
5 000 Kč
Dražební jistota:
100 000 Kč
Exekutor/Dražitel:
Exekutorský úřad Plzeň - sever, Vendula Flajšhansová, JUDr.
Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň
Odkaz na dražbu:
https://www.okdrazby.cz/drazba/35272-byt-2-1-v-obci-rejhotice-c-p-78-elektronicka-drazba
Dokumenty:
Dražební vyhláška
Znalecký posudek

Popis

- jednotka č.p./č. jednotky 78/1, byt, Vymezeno v: Budova Rejhotice, č.p. 78, bytový dům, LV 198, na parcele St. 262 o výměře 1326 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, s ideálním spoluvlastnickým podílem o velikosti 1553/10000 ke společným částem uvedeného domu a pozemku parcely St. 262
vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk, pro obec 540226 Loučná nad Desnou, katastrální území 687103 Rejhotice, na listu vlastnictví č. 576 (bytová jednotka) a na listu vlastnictví č. 198 (bytový dům a parc. St. 262), se všemi součástmi a příslušenstvím, které tvoří zejména sklepní kóje a část vedlejší stavby kůlny, ve které jsou vymezeny prostory pro výlučné užívání jednotlivými vlastníky bytových jednotek, ve společném jmění manželů Kubíček Zdeněk a Kubíčková Libuše.