Pozemek o velikosti 21108 m2, Skviřín, podíl 1/9

Typ nemovitosti:
Pozemek
Kraj:
Plzeňský kraj
Okres:
Tachov
Obec:
Bor
Adresa:
Bor
Začátek dražby:
26.3.2018 11:00
Konec dražby:
26.3.2018 11:00
Druh dražby:
elektronická
Typ dražby:
Dražba
Číslo dražby:
085 EX 02860 / 17 - 77
Nejnižší podání:
24 000 Kč
Odhadní cena:
36 000 Kč
Dražební poměr:
67 %
Dražební jistota:
8 000 Kč
Exekutor/Dražitel:
Exekutorský úřad Praha 9
JUDr. Milan Suchánek
Pod Pekárnami 245/10
Praha 9
190 00
tel: 266032031
email: zde
dat. schránka: qjzg82q odkaz
více o exekutorovi
Odkaz na dražbu:
https://www.exdrazby.cz/index.php?a=s&aa=d&c1=2&i=44859&taa=1&backurl=a=s**p=5**c1=2**c2=9**taa=1**ps35[0]=**
Dokumenty:
Dražební vyhláška
Znalecký posudek

Popis

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/9 na nemovitostech:
- parc.č. 967 ostatní plocha o výměře 3461 m2
- parc.č. 982 trvalý travní porost o výměře 187 m2
- parc.č. 1002/1 orná půda o výměře 17460 m2
To je zapsáno na LV 862, kat.území Skviřín, obec Bor, okres Tachov.

Pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Jsou neoploceny, užívané k zemědělské činnosti. Pozemky jako celek jsou přístupné přes pozemek parc.č. 1853/1.