Pozemky v obci Lužná, k.ú. Lužná u Rakovníka, okres Rakovník

Typ nemovitosti:
Pozemek
Kraj:
Středočeský kraj
Okres:
Rakovník
Obec:
Lužná
Adresa:
Lužná
Začátek dražby:
5.4.2018 13:00
Konec dražby:
5.4.2018 13:30
Druh dražby:
elektronická
Typ dražby:
Exekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby:
030 EX 948/04-443
Nejnižší podání:
370 000 Kč
Odhadní cena:
555 000 Kč
Dražební poměr:
67 %
Minimální výše příhozu:
1 000 Kč
Dražební jistota:
40 000 Kč
Exekutor/Dražitel:
Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno
Odkaz na dražbu:
https://www.okdrazby.cz/drazba/35611-pozemky-v-obci-luzna-k-u-luzna-u-rakovnika-okres-rakovnik
Dokumenty:
Dražební vyhláška
Znalecký posudek

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb. Oceňované pozemky parc. č. 1166/14 a parc. č. 1167/11 (LV 1062) se nacházejí cca 300 m jižně od okraje zastavěné části obce Lužná. Jedná se o sousedící travnaté pozemky nepravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako ostatní plocha a orná půda o výměře 941 m2. Na pozemku parc. č. 1166/14 se nachází nezpevněná cesta. Pozemek parc. č. 1167/11 je na západní straně ohraničený zpevněnou komunikací a na východní straně nezpevněnou cestou. Pozemky jsou mírně svažité k jihozápadní straně. V době oceňování byly pozemky neudržované a nevyužívané. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 3775, který je ve vlastnictví společnosti SUTAKE s.r.o. Přípojky IS jsou v dosahu do cca 70 m. V územním plánu jsou pozemky vedené jako plocha výroby a skladování - lehký průmysl.