Pozemek v obci Kopidlno, okres Jičín

Typ nemovitosti:
Pozemek
Kraj:
Královéhradecký kraj
Okres:
Jičín
Obec:
Kopidlno
Adresa:
Kopidlno
Začátek dražby:
5.4.2018 13:00
Konec dražby:
5.4.2018 13:30
Druh dražby:
elektronická
Typ dražby:
Exekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby:
030 EX 5106/13-206
Nejnižší podání:
74 000 Kč
Odhadní cena:
111 000 Kč
Dražební poměr:
67 %
Minimální výše příhozu:
1 000 Kč
Dražební jistota:
7 000 Kč
Exekutor/Dražitel:
Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno
Odkaz na dražbu:
https://www.okdrazby.cz/drazba/35627-pozemek-v-obci-kopidlno-okres-jicin
Dokumenty:
Dražební vyhláška
Znalecký posudek

Popis

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.
Oceňovaný pozemek se nachází cca 2,8 km západně od okraje zastavěné části města Kopidlno. Jedná se o zemědělský pozemek lichoběžníkového tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o výměře 4 329 m2. Pozemek je na jižní straně ohraničený nezpevněnou cestou a nachází se v lánu. Pozemek je svažitý k severní straně. V době oceňování byl pozemek udržovaný a zemědělsky využívaný. K pozemku vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 694/11, který je ve vlastnictví několika vlastníků.