Rodinný dům v obci Želeč, okr. Prostějov

Typ nemovitosti:
Dům
Kraj:
Olomoucký kraj
Okres:
Prostějov
Obec:
Želeč
Adresa:
Želeč
Začátek dražby:
4.4.2018 13:00
Konec dražby:
4.4.2018 14:00
Druh dražby:
elektronická
Typ dražby:
Exekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby:
203EX39368/14
Nejnižší podání:
193 333 Kč
Odhadní cena:
290 000 Kč
Dražební poměr:
67 %
Minimální výše příhozu:
8 000 Kč
Dražební jistota:
80 000 Kč
Exekutor/Dražitel:
Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov
Odkaz na dražbu:
https://www.okdrazby.cz/drazba/35554-rodinny-dum-v-obci-zelec-okr-prostejov
Dokumenty:
Dražební vyhláška
Znalecký posudek

Popis

Draženou nemovitostí je přízemní, zděný, částečně podsklepený rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Želeč, v řadové zástavbě jako řadový krajní. Předmět ocenění se nachází na adrese Želeč, č.p. 202, 798 07 Želeč. Parkování je možné ve vlastní garáži nebo na vlastním pozemku. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek. Faktický přístup je po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1867/6 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Želeč, č.p. 62, 798 07 Želeč. Skutečný přístup j dále přes pozemek p.č. 1316/8 - zahrada, který je ve vlastnictví jiného subjektu (přístup právně nezajištěn).Dům je napojen na inženýrské sítě: studna, trativod. Dle sdělení účastníka místního šetření a dle informací ČSÚ v obci Želeč je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod a plynové vedení. V objektu je situováno 5 obytných místností bez sociálního zařízení. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení účastníka místního šetření z roku 1930. V roce 1960 byla provedena přístavba verandy. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech značně zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav). Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.203 EX 39368/14, www.eujicha.cz