Podíl na rodinném domě v obci Brniště, okr. Česká Lípa

Typ nemovitosti:
Dům
Kraj:
Liberecký kraj
Okres:
Česká Lípa
Obec:
Brniště
Adresa:
Brniště
Začátek dražby:
4.4.2018 13:00
Konec dražby:
4.4.2018 14:00
Druh dražby:
elektronická
Typ dražby:
Exekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby:
203EX10335/13
Nejnižší podání:
153 333 Kč
Odhadní cena:
230 000 Kč
Dražební poměr:
67 %
Minimální výše příhozu:
7 000 Kč
Dražební jistota:
70 000 Kč
Exekutor/Dražitel:
Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov
Odkaz na dražbu:
https://www.okdrazby.cz/drazba/35558-podil-na-rodinnem-dome-v-obci-brniste-okr-ceska-lipa
Dokumenty:
Dražební vyhláška
Znalecký posudek

Popis

Draženou nemovitostí je podíl ve výši 1/4 na zděném, zřejmě částečně podsklepeném(nebylo možné přesně fyzicky zaměřit) rodinném domě se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou betonovou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Brniště, v místní části Jáchymov, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Jáchymov 15, 471 29 Brniště. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 658 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro a obecní vodovod. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 70 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. Z části byla vyměněna okna za nová dřevěná Euro okna, a to včetně svodů. S ohledem na celkový technický stav, stáří, provedení a výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno odborným odhadem zpracovatele. Celkový stavebně technický stav a údržbu objektu uvažujeme jako podprůměrnou. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.203 EX 10335/13, www.eujicha.cz