Dražba RD s pozemky a příslušenstvím - podíl 9/54, okr. Jeseník

Typ nemovitosti:
Dům
Kraj:
Olomoucký kraj
Okres:
Jeseník
Obec:
Adresa:
Začátek dražby:
10.4.2018 09:00
Konec dražby:
10.4.2018 09:20
Druh dražby:
elektronická
Typ dražby:
Dražba
Číslo dražby:
167 EX 22033/12-171
Nejnižší podání:
43 334 Kč
Odhadní cena:
65 000 Kč
Dražební poměr:
67 %
Minimální výše příhozu:
1 000 Kč
Dražební jistota:
8 000 Kč
Exekutor/Dražitel:
JUDr. Igor Ivanko, soudní exekutor IČ:66216877 DIČ:CZ5904226394   adresa:JUDr. Igor Ivanko, soudní exekutor
Dědinská 29, Praha 6, 16100 Česká republika
tel: 224 319 204
fax:
e-mail: drazby@exekutorskyurad.e
Odkaz na dražbu:
https://www.drazby-exekutori.cz/DR011416/Drazba-RD-s-pozemky-a-prislusenstvim-podil-9-54-okr-Jesenik/
Dokumenty:
Dražební vyhláška

Popis

Jedná se o nemovité věci - pozemek p.č. 552 -zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 395 - rod. dům apozemek p.č. 553 - zahrada, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 630, pro k.ú.Dolní Lipová, obec Lipová-lázně, okres Jeseník. Předmět ocenění je situovaný na adrese Lipová-lázně č.p. 395, 790 61 Lipová-lázně.Rodinný dům se nachází v západní, zastavěné části obce Lipová-lázně, vblízkosti hlavní komunikace č. 369, v řadové zástavbě rodinných domů jakosamostatně stojící. Dle informací ČSÚ má obec Lipová-lázně statut lázeňskéhomísta regionálního významu (typ C), 2 237 počet obyvatel, z hlediska občanskévybavenosti se v obci Lipová-lázně nachází pošta, škola azdravotní zařízení. Součástíoceňovaných nemovitých věcí jsou přípojky inženýrských sítí, stavebně-technickévybavení stavby a trvalé porosty.