Dražba 124 EX3967/12 - Rodinný dům v obci Úštěk, okres Litoměřice

Typ nemovitosti:
Dům
Kraj:
Ústecký kraj
Okres:
Litoměřice
Obec:
Adresa:
Začátek dražby:
11.4.2018 10:00
Konec dražby:
11.4.2018 10:15
Druh dražby:
elektronická
Typ dražby:
Dražba
Číslo dražby:
124 EX3967/12
Nejnižší podání:
618 500 Kč
Odhadní cena:
1 237 000 Kč
Dražební poměr:
50 %
Minimální výše příhozu:
7 000 Kč
Dražební jistota:
65 000 Kč
Exekutor/Dražitel:
JUDr. Ondřej Mareš, LL.M. - EÚ Litoměřice IČ:66253799 DIČ:0000000000   adresa:JUDr. Ondřej Mareš, LL.M. - EÚ Litoměřice
Masarykova 679/33, Litoměřice, 41201 Česká republika
tel: 416 732 472
fax:
e-mail: pod
Odkaz na dražbu:
https://www.drazby-exekutori.cz/DR004598/Drazba-124-EX3967-12-Rodinny-dum-v-obci-Ustek-okres-Litomerice/

Popis

Rodinný dům č.p. 41
Rodinný dům č.p. 41 je patrová roubená stavba se sedlovou střechou a bedněnými štíty. Vnitřní vybavení, stav a dispozice nebylo možné zjistit. Dům má kamenné základy, svislé konstrukce jsou smíšené zděné a kamenné, druhé podlaží a podkroví je dřevěné. Střecha je krytá betonovými taškami. Klemp. konstrukce jsou z pozink. plechu. Venkovní omítky jsou štukové, dřevěné opatřeny nátěrem. Schodiště dřevěné. Okna a dveře dřevěné.
Pozemky p.č. St. 22 a 61/2
Pozemek tvořený parcelami č. St. 22 a 61/2 o celkové výměře 656 m2  má nepravidelný tvar a je převážně rovinný. Mezi pozemky se nachází p.č. 61/1, pozemek je ve vlastnictví města Úštěk (nájemní smlouva nebyla předložena). Tetno pozemek je užíván jako zahrada. Na pozemku St. 22 je rodinný dům č.p. 41 a v jižní části pozemku se nachází torzo hrázděné stodoly. Zbytek pozemku je převážně zatravněný, pouze na části se nachází zpevněný betonový chodník a část kamenné zdi. Pozemek p.č. 61/2 je v KN veden jako zahrada. Pozemky jsou oploceny dřevěným plaňkovým plotem na beton. podezdívce. Vstupní vrátka jsou dřevěná.