Dražba 2038/17 - Podíl 1/2 na domě v obci Konětopy, okres Praha- východ

Typ nemovitosti:
Dům
Kraj:
Středočeský kraj
Okres:
Praha-východ
Obec:
Adresa:
Začátek dražby:
11.4.2018 10:30
Konec dražby:
11.4.2018 10:45
Druh dražby:
elektronická
Typ dražby:
Dražba
Číslo dražby:
124 EX2038/17
Nejnižší podání:
477 000 Kč
Odhadní cena:
715 500 Kč
Dražební poměr:
67 %
Minimální výše příhozu:
5 000 Kč
Dražební jistota:
48 000 Kč
Exekutor/Dražitel:
JUDr. Ondřej Mareš, LL.M. - EÚ Litoměřice IČ:66253799 DIČ:0000000000   adresa:JUDr. Ondřej Mareš, LL.M. - EÚ Litoměřice
Masarykova 679/33, Litoměřice, 41201 Česká republika
tel: 416 732 472
fax:
e-mail: pod
Odkaz na dražbu:
https://www.drazby-exekutori.cz/DR011410/Drazba-2038-17-Podil-1-2-na-dome-v-obci-Konetopy-okres-Praha-vychod/

Popis

Předmětem dražebního jednání je spoluvlastnický podíl  o velikosti 1/2.

Rodinný dům č.p. 3
Rodinný dům č.p. 3, s příslušenstvím a pozemky parc. č. st. 49  (334 m2) v kat. území Konětopy,
obec Konětopy, okres Praha – východ.
Dům je samostatně stojící, s jedním nadzemním podlažím, obdélníkového půdorysného tvaru, zastřešený sedlovou střechou s pálenou taškovou krytinou. Založení domu je provedeno na betonových pasech, zdivo je smíšené, stropy s rovným podhledem, podlahy betonové. Klempířské konstrukce jsou z pozinkového plechu. Fasáda je břízolitová a štuková.
Okna jsou dřevěná zdvojená. Rodinný dům je napojen na elektro, vodovod a kanalizaci. Vytápění
je zajištěno lokálně na tuhá paliva.