Dražba 2026/08- Podíl 1/10 na domě v obci Šluknov, okres Děčín

Typ nemovitosti:
Dům
Kraj:
Ústecký kraj
Okres:
Děčín
Obec:
Adresa:
Začátek dražby:
11.4.2018 14:30
Konec dražby:
11.4.2018 14:45
Druh dražby:
elektronická
Typ dražby:
Dražba
Číslo dražby:
124 EX2026/08
Nejnižší podání:
36 000 Kč
Odhadní cena:
72 000 Kč
Dražební poměr:
50 %
Minimální výše příhozu:
1 000 Kč
Dražební jistota:
4 000 Kč
Exekutor/Dražitel:
JUDr. Ondřej Mareš, LL.M. - EÚ Litoměřice IČ:66253799 DIČ:0000000000   adresa:JUDr. Ondřej Mareš, LL.M. - EÚ Litoměřice
Masarykova 679/33, Litoměřice, 41201 Česká republika
tel: 416 732 472
fax:
e-mail: pod
Odkaz na dražbu:
https://www.drazby-exekutori.cz/DR008018/Drazba-2026-08-Podil-1-10-na-dome-v-obci-Sluknov-okres-Decin/

Popis

Předmětem dražebního jednání je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10.

Rodinný dům
Rodinný dům č.p. 652 v kat. úz. Šluknov, obec Šluknov, okres Děčín, stojí na pozemku
parc. č. St. 787/2 (pozemek jiného vlastníka) a nachází se v západní části obce, při komunikaci č. 266 protínající obec. Dům je dvoupodlažní, částečně podsklepený a pravděpodobně s půdními prostory. První a druhé nadzemní podlaží slouží jako obytné. Sociální zařízení jedno na patře. Základy domu jsou kamenné, svislá konstrukce zděná, střecha krytá Al plechy. Přístup k domu je z jihu. V současné době je dům odpojen od vodovodního řadu a elektrorozvodu, domovní odpad pravděpodobně sveden do trativodu.