Dražba 6617/07 - Podíl 1/2 na domě v Jiříkově, okres Děčín.

Typ nemovitosti:
Dům
Kraj:
Ústecký kraj
Okres:
Děčín
Obec:
Adresa:
Začátek dražby:
11.4.2018 15:00
Konec dražby:
11.4.2018 15:15
Druh dražby:
elektronická
Typ dražby:
Dražba
Číslo dražby:
124 EX6617/07
Nejnižší podání:
45 000 Kč
Odhadní cena:
90 000 Kč
Dražební poměr:
50 %
Minimální výše příhozu:
2 000 Kč
Dražební jistota:
6 000 Kč
Exekutor/Dražitel:
JUDr. Ondřej Mareš, LL.M. - EÚ Litoměřice IČ:66253799 DIČ:0000000000   adresa:JUDr. Ondřej Mareš, LL.M. - EÚ Litoměřice
Masarykova 679/33, Litoměřice, 41201 Česká republika
tel: 416 732 472
fax:
e-mail: pod
Odkaz na dražbu:
https://www.drazby-exekutori.cz/DR005507/Drazba-6617-07-Podil-1-2-na-dome-v-Jirikove-okres-Decin/

Popis

Předmětem dražebního jednání je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2.
Rodinný dům č.p. 215
Rodinný dům č.p. 215, je umístěna na pozemku č. parc. St. 257 a leží v západní části obce Jiříkov. Přístup k domu je z jihu po štěrkové komunikaci. Dům je samostatně stojící s nepatrným odstupem od komunikace, v mírně svažitém terénu. Základy domu jsou kamenné, svislá konstrukce 1.NP je zděná s částečně opadávající vápenocementovou omítkou. Svislá konstrukce 2.NP je z větší části dřevěná, krytá osinkocementovým obložením.Obvodové stěny jsou v havarijním stavu - viditelné praskliny ve zdivu napříč okenním otvorem v západní části nemovitosti; vyvracející se čelní dřevěná stěna v severovýchodní části nemovitosti;viditelně opadávající osinkocementové obložení. Svislá konstrukce podkroví je dřevěná. Ve štítech stavby je uvolněné a vypadlé bednění a opadávající osinkocementové obložení. Střecha je sedlová, krytá osinkocementovými šablonami. Dům je částečně podsklepen, dvoupodlažní s podkrovím. Zásobování vodou z veřejného vodovodu, el. přípojka zemním kabelem, přípojka zemního plynu na hranici pozemku, odpad sveden do trativodu v severní části domu.Stav nemovitosti je havarijní.
Pozemky
Pozemek tvořený parcelami č. parc. St. 257 (338 m2)  a č. parc. 2484/1 (1028 m2) se nachází v k.ú. Jiříkov, obec Jiříkov, okres Děčín. Parcela č. parc. St. 257 je zastavěna rodinným domem. Parcela č. parc. 2484/1 je v KN vedena jako trvalý travní porost. Přístup na pozemek je z jihu po štěrkové místní komunikaci. Pozemek je mírně svažitý s možností napojení na elektrickou síť, vodovod a plynofikaci. Pozemky tvoří celek a nejsou oploceny. Pozemek je neudržovaný.