Podíl na bytě 2+1 v obci Staré Hamry, okr. Frýdek-Místek

Typ nemovitosti:
Byt
Kraj:
Moravskoslezský kraj
Okres:
Frýdek-Místek
Obec:
Staré Hamry
Adresa:
Staré Hamry
Začátek dražby:
28.3.2018 13:00
Konec dražby:
28.3.2018 14:00
Druh dražby:
elektronická
Typ dražby:
Exekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby:
203EX3264/17
Nejnižší podání:
260 000 Kč
Odhadní cena:
390 000 Kč
Dražební poměr:
67 %
Minimální výše příhozu:
10 000 Kč
Dražební jistota:
105 000 Kč
Exekutor/Dražitel:
Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov
Odkaz na dražbu:
https://www.okdrazby.cz/drazba/35655-podil-na-byte-2-1-v-obci-stare-hamry-okr-frydek-mistek
Dokumenty:
Dražební vyhláška
Znalecký posudek

Popis

Draženou nemovitostí je podíl ve výši 1/2 nemovité věci - jednotky č. 272/5 v budově č.p. 272, č.p. 273, příslušející k části obce Staré Hamry, na pozemku p.č. St. 320, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a k pozemkům p.č. St. 320 a p.č. 3064/11, vše v rozsahu 5064/118980, vše zapsané na listu vlastnictví č. 306 a listu vlastnictví č. 293, vše v k.ú. Ostravice 2, obec Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, která se nachází ve II. nadzemním podlaží výše uvedeného panelového, podsklepeného, typového, bytového domu celkem se třemi nadzemními podlažími. Objekt není vybaven žádným výtahem. Objekt je situován v zastavěné části obce Staré Hamry. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad a hloubkovou kanalizaci. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 4300/2, který je ve vlastnictví Obce Staré Hamry. Parkování je možné na vlastním pozemku u domu. Během své životnosti objekt procházel běžnou údržbou. V roce 2009 byla provedena výměna stoupacího vedení, výměna původních oken za nová okna plastová zdvojená a dále byl proveden kontaktní fasádní zateplovací systém štítových stěn objektu. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 2+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je situováno ve zděném bytovém jádru. Vytápění jednotky je ústřední s vlastní kotelnou na TP, která je společná pro celý dům. V roce 2009 byla provedena rekonstrukce sociálního zázemí (byl nově proveden keramický obklad, dlažba a sanitární vybavení). Celkový stavebnětechnický stav a údržbu ke dni ocenění hodnotíme jako průměrnou. Pozemek p.č. 3064/11 - ostatní plocha tvoří s výše uvedeným bytovým domem jednotný funkční celek. Na pozemku jsou situovány venkovní úpravy - dlážděný přístupový chodník. Dále se na pozemku nachází porosty plevelného a náletového charakteru.203 EX 3264/17, www.eujicha.cz