Podíl na bytě 2+1 v obci Abertamy, okr. Karlovy Vary

Typ nemovitosti:
Byt
Kraj:
Karlovarský kraj
Okres:
Karlovy Vary
Obec:
Abertamy
Adresa:
Abertamy
Začátek dražby:
11.4.2018 13:00
Konec dražby:
11.4.2018 14:00
Druh dražby:
elektronická
Typ dražby:
Exekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby:
203EX12623/17-50
Nejnižší podání:
25 000 Kč
Odhadní cena:
50 000 Kč
Dražební poměr:
50 %
Minimální výše příhozu:
1 000 Kč
Dražební jistota:
18 700 Kč
Exekutor/Dražitel:
Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov
Odkaz na dražbu:
https://www.okdrazby.cz/drazba/35673-podil-na-byte-2-1-v-obci-abertamy-okr-karlovy-vary
Dokumenty:
Dražební vyhláška
Znalecký posudek

Popis

Draženou nemovitostí je podíl ve výši 1/8 nemovité věci - jednotky č. 460/16 v budově č.p. 460, č.p. 461, o celkové rozloze cca 61 m2, příslušející k části obce Abertamy, na pozemcích p.č. St. 728 a p.č. St. 729, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a k pozemkům v rozsahu 675/15920, vše zapsané na listu vlastnictví č. 557 a listu vlastnictví č. 494, vše v k.ú. Abertamy, obec Abertamy, okres Karlovy Vary, která se nachází ve III. nadzemním podlaží výše uvedeného panelového, nepodsklepeného, typového, bytového domu celkem s pěti nadzemními podlažími. Objekt není vybaven žádným výtahem. Objekt je situován v zastavěné části obce, a to na ulici Rooseweltova. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 453/2, který je ve vlastnictví Města Abertamy. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem. Během své životnosti objekt procházel běžnou údržbou, v roce 2011 byla provedena rekonstrukce plynové kotelny. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 2+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění jednotky je ústřední s vlastní plynovou kotelnou, která je společná pro celý dům. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná. 203 EX 12623/17, www.eujicha.cz