Byt 2+1 v obci Chomutov

Typ nemovitosti:
Byt
Kraj:
Ústecký kraj
Okres:
Chomutov
Obec:
Chomutov
Adresa:
Chomutov
Začátek dražby:
11.4.2018 13:00
Konec dražby:
11.4.2018 14:00
Druh dražby:
elektronická
Typ dražby:
Exekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby:
203EX2498/16
Nejnižší podání:
226 347 Kč
Odhadní cena:
339 520 Kč
Dražební poměr:
67 %
Minimální výše příhozu:
10 000 Kč
Dražební jistota:
100 000 Kč
Exekutor/Dražitel:
Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov
Odkaz na dražbu:
https://www.okdrazby.cz/drazba/35701-byt-2-1-v-obci-chomutov
Dokumenty:
Dražební vyhláška
Znalecký posudek

Popis

Draženou nemovitostí je jednotka č. 5122/9 v budově č.p. 5122, č.p. 5123, příslušející k části obce Chomutov, na pozemcích p.č. 5885/51 a p.č. 5885/52, vo celkové rozloze cca 59 m2, četně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a k pozemkům p.č. 5885/51, p.č. 5885/52 a p.č. 5885/308, vše v rozsahu 593/24392, vše zapsané na listech vlastnictví č. 9297, č. 5161 a č. 10135, vše v k.ú. Chomutov I, obec Chomutov, okres Chomutov, která se nachází v VI. nadzemním podlaží výše uvedeného panelového, nepodsklepeného, typového, bytového domu celkem s devíti nadzemními podlažími. Objekt je vybaven osobním výtahem. Objekt je situován v zastavěné části obce, a to na ulici Kamenná. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 5885/77, který je ve vlastnictví Statutárního města Chomutov. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem a na veřejném parkovišti u objektu. V roce 2011 byla provedena výměna stoupacího vedení. V roce 2013 byl proveden kontaktní fasádní zateplovací systém objektu a dále byla provedena výměna původních oken za nová okna plastová zdvojená. V roce 2014 byla provedena výměna výtahu. V roce 2015 byl instalován kamerový systém v bytovém domě. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 2+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je situováno v prefabrikovaném umakartovém bytovém jádru. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. V roce 2007 byla provedena výměna nášlapných vrstev podlah a rekonstrukce sociálního zázemí (keramické obklady a dlažba, sanitární zařízení). Celkový stavebnětechnický stav a údržbu ke dni ocenění hodnotíme jako průměrnou. Pozemek p.č. 5885/308 tvoří s výše uvedeným bytovým domem jednotný funkční celek. Na pozemku jsou situovány venkovní úpravy - dlážděné přístupové chodníky, dále oplocení - dřevěné latě na ocelových sloupcích a dále keře a porosty plevelného a náletového charakteru.  203 EX 2498/16, www.eujicha.cz