Komerční objekt a pozemky, Bystřice nad Olší

Typ nemovitosti:
Pozemek
Kraj:
Moravskoslezský kraj
Okres:
Frýdek-Místek
Obec:
Bystřice
Adresa:
Bystřice
Začátek dražby:
27.3.2018 09:00
Konec dražby:
27.3.2018 09:00
Druh dražby:
elektronická
Typ dražby:
Dražba
Číslo dražby:
192 EX 00015 / 17B
Nejnižší podání:
50 000 000 Kč
Odhadní cena:
65 000 000 Kč
Dražební poměr:
77 %
Dražební jistota:
5 000 000 Kč
Exekutor/Dražitel:
Exekutorský úřad Kutná Hora
Mgr. Veronika Jakubovská
Česká 325/41
Kutná Hora
284 01
tel: +420 327 516 790
email: zde
dat. schránka: 7d7g8n8 odkaz
více o exekutorovi
Odkaz na dražbu:
https://www.exdrazby.cz/index.php?a=s&aa=d&c1=2&i=45419&taa=1&backurl=a=s**p=5**c1=2**c2=9**taa=1**ps35[0]=**
Dokumenty:
Dražební vyhláška
Znalecký posudek

Popis

Jedná se o nemovitosti:
- parc.č. 1493 trvalý travní porost o výměře 2484 m2
- parc.č. 1494 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 288 m2, jehož součástí je stavba č.p. 508, rod.dům
- parc.č. 1495 zahrada o výměře 2478 m2
- parc.č. 1496 orná půda o výměře 1919 m2
- parc.č. 1497 trvalý travní porost o výměře 156 m2
- parc.č. 1694/5 orná půda o výměře 2594 m2
- parc.č. 1697/1 orná půda o výměře 5175 m2
- parc.č. 1697/2 orná půda o výměře 289 m2
- parc.č. 1697/7 orná půda o výměře 1456 m2
- parc.č. 1697/8 orná půda o výměře 2546 m2
- parc.č. 1697/9 orná půda o výměře 2683 m2
- parc.č. 1697/10 orná půda o výměře 485 m2
- parc.č. 1697/11 orná půda o výměře 746 m2
- parc.č. 1697/12 orná půda o výměře 4442 m2
- parc.č. 1697/13 orná půda o výměře 1616 m2
- parc.č. 1697/15 orná půda o výměře 1736 m2
- parc.č. 1697/19 orná půda o výměře 659 m2
- parc.č. 1698/2 ostatní plocha o výměře 555 m2
- parc.č. 1710/2 orná půda o výměře 139 m2
- parc.č. 1715/2 orná půda o výměře 205 m2
- parc.č. 1716/2 trvalý travní porost o výměře 490 m2
To je zapsáno na LV 4130, kat.území Bystřice nad Olší, obec Bystřice, okres Frýdek-Místek.

Dále se jedná o nemovitosti:
- 1697/3 ostatní plocha o výměře 2001 m2
To je zapsáno na LV 2003, kat.území Bystřice nad Olší, obec Bystřice, okres Frýdek-Místek.

Dále se jedná o nemovitosti:
- parc.č. 1697/4 orná půda o výměře 16 m2
To je zapsáno na LV 3199, kat.území Bystřice nad Olší, obec Bystřice, okres Frýdek-Místek.


kontaktní údaj: Mgr. Veronika Jakubovská, tel. 720 995 117

Vítězi dražby bude nabídnuta v bezprostřední blízkosti nacházející se čerpací stanice s automatickou mycí linkou, která je v provozu 5 let (od firmy Christ) a dvěma mycími Boxy, to vše na adrese Bystřice čp. 1327, 739 95. Prodejní cena bude následně projednána.