Rodinný dům, Chodská Lhota

Typ nemovitosti:
Dům
Kraj:
Plzeňský kraj
Okres:
Domažlice
Obec:
Chodská Lhota
Adresa:
Chodská Lhota
Začátek dražby:
29.3.2018 09:00
Konec dražby:
29.3.2018 09:00
Druh dražby:
elektronická
Typ dražby:
Dražba
Číslo dražby:
094 EX 13900 / 07
Nejnižší podání:
900 000 Kč
Odhadní cena:
1 800 000 Kč
Dražební poměr:
50 %
Dražební jistota:
225 000 Kč
Exekutor/Dražitel:
Exekutorský úřad Plzeň-město
Mgr. Martin Tunkl
Palackého nám. 28
Plzeň
301 00
tel: 378 229 711
email: zde
dat. schránka: 7pig84c odkaz
více o exekutorovi
Odkaz na dražbu:
https://www.exdrazby.cz/index.php?a=s&aa=d&c1=2&i=45416&taa=1&backurl=a=s**p=7**c1=2**c2=8**taa=1**ps89[0]=**
Dokumenty:
Dražební vyhláška
Znalecký posudek

Popis

Jedná se o nemovitosti:
- parc.č. St. 116 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 355 m2, jehož součástí je stavba č.p. 42, bydlení
- parc.č. 183 zahrada o výměře 194 m2
- parc.č. 184 zahrada o výměře 70 m2
To je zapsáno na LV 62, kat.území Chodská Lhota, obec Chodská Lhota, okres Domažlice.

Jedná se o samostatně stojící zděný rodinný dům č.p.42 v Chodské Lhotě, okr.Domažlice. RD je s přistavěnou garáží a dřevěným altánkem. RD je částečně podsklepený, má 1 NP. RD v 1 PP
obsahuje kotelnu, hobby a sklep, v 1.NP obsahuje byt 4+1 s přísl. RD je napojen na elektro, vodovodní a kanalizační řad. Přístup a příjezd z veřejné zpevněné komunikace. Užitná plocha RD činí 123 m2,
garáže – 58 m2.