Pozemek o velikosti 15656 m2, Tlučeň, podíl 1/2

Typ nemovitosti:
Pozemek
Kraj:
Ústecký kraj
Okres:
Litoměřice
Obec:
Hlinná
Adresa:
Hlinná
Začátek dražby:
29.3.2018 11:00
Konec dražby:
29.3.2018 11:00
Druh dražby:
elektronická
Typ dražby:
Dražba
Číslo dražby:
094 EX 02960 / 16 - 130
Nejnižší podání:
74 000 Kč
Odhadní cena:
110 000 Kč
Dražební poměr:
67 %
Dražební jistota:
19 000 Kč
Exekutor/Dražitel:
Exekutorský úřad Plzeň-město
Mgr. Martin Tunkl
Palackého nám. 28
Plzeň
301 00
tel: 378 229 711
email: zde
dat. schránka: 7pig84c odkaz
více o exekutorovi
Odkaz na dražbu:
https://www.exdrazby.cz/index.php?a=s&aa=d&c1=2&i=45414&taa=1&backurl=a=s**p=8**c1=2**c2=9**taa=1**ps35[0]=**
Dokumenty:
Dražební vyhláška
Znalecký posudek

Popis

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na nemovitostech:
- parc.č. 366/2 ostatní plocha o výměře 144 m2
- parc.č. 369 trvalý travní porost o výměře 1277 m2
- parc.č. 371 ostatní plocha o výměře 917 m2
- parc.č. 372 trvalý travní porost o výměře 5413 m2
- parc.č. 373 trvalý travní porost o výměře 504 m2
- parc.č. 375 trvalý travní porost o výměře 250 m2
- parc.č. 376/1 trvalý travní porost o výměře 2160 m2
- parc.č. 376/2 lesní pozemek o výměře 1557 m2
- parc.č. 377 trvalý travní porost o výměře 655 m2
- parc.č. 864 trvalý travní porost o výměře 234 m2
- parc.č. 865 trvalý travní porost o výměře 1744 m2
- parc.č. 866 trvalý travní porost o výměře 791 m2
To je zapsáno na LV 318, kat.území Tlučeň, obec Hlinná, okres Litoměřice.

Pozemky jsou umístěné v severozápadním okrajové nezastavěné části obce části Tlučeň. K pozemkům nevedou žádné inženýrské přípojky. Přístup je po nezpevněné komunikaci. Některé pozemky jsou mírně sklonité, některé strmě sklonité a nejsou oplocené. Na pozemcích se nevyskytují žádné stavby ani venkovní úpravy. Na některých pozemcích se vyskytují trvalé porosty - okrasné rostliny( náletové dřeviny a keře).