Pozemek o velikosti 800 m2, Sány, podíl 1/2

Typ nemovitosti:
Pozemek
Kraj:
Středočeský kraj
Okres:
Nymburk
Obec:
Sány
Adresa:
Sány
Začátek dražby:
5.4.2018 10:00
Konec dražby:
5.4.2018 10:00
Druh dražby:
elektronická
Typ dražby:
Dražba
Číslo dražby:
151 EX 00538 / 11 - 237
Nejnižší podání:
70 000 Kč
Odhadní cena:
105 000 Kč
Dražební poměr:
67 %
Dražební jistota:
20 000 Kč
Exekutor/Dražitel:
Exekutorský úřad Praha 7
JUDr. Filip Exner
Přívozní 1054/2
Praha 7
170 00
tel: 246 086 430
email: zde
dat. schránka: 4p6tecf odkaz
více o exekutorovi
Odkaz na dražbu:
https://www.exdrazby.cz/index.php?a=s&aa=d&c1=2&i=45402&taa=1&backurl=c1=2**c2=9**a=s**taa=1
Dokumenty:
Dražební vyhláška
Znalecký posudek

Popis

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na nemovitostech:
- parc.č. St. 243 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 113 m2, na pozemku stojí stavba č.p. 235, rod.dům (LV 547)
- parc.č. 76/3 zahrada o výměře 687 m2
To je zapsáno na LV 507, kat.území Sány, obec Sány, okres Nymburk.

Stavba – rod. dům stojící na pozemku parc. č. St. 243 není předmětem ocenění ani exekuce, neboť je ve vlastnictví třetí osoby!

Předmětem ocenění jsou pozemky pod a okolo rodinného domu č.p. 235 na severozápadním okraji obce Sány, které se nachází v zástavbě obdobných rodinných domů. Pozemek je obdélníkového tvaru s kratší stranou do ulice.
Pozemek parc.č.st. 243 je zcela zastavěn stavbou č.p. 235 odlišného vlastníka. Pozemek zahrady parc. č. 76/3 je zčásti zastavěn stavbou a venkovními úpravami, zčásti vedlejšími stavbami (kůlna, kotec pro psa, kovové sušáky, pergola, oplocení), ale z největší části se jedná o zahradu. Oplocení je provedeno z drátěného plotu na ocelových sloupech.
Pozemek je rovinatý, cca na úrovni konce domu č.p. 235 (ve směru od ulice) je proveden umělý val a zahrada dále je o cca půl metru níže.