Dražba spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 pozemku v obci Podbrdy

Typ nemovitosti:
Pozemek
Kraj:
Středočeský kraj
Okres:
Beroun
Obec:
Podbrdy
Adresa:
Podbrdy
Začátek dražby:
6.4.2018 10:00
Konec dražby:
6.4.2018 11:00
Druh dražby:
elektronická
Typ dražby:
Exekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby:
091 EX 06562/10-201
Nejnižší podání:
40 000 Kč
Odhadní cena:
60 000 Kč
Dražební poměr:
67 %
Minimální výše příhozu:
3 000 Kč
Dražební jistota:
20 000 Kč
Exekutor/Dražitel:
Exekutorský úřad Praha 3, Ingrid Švecová, JUDr.
Seifertova 455/17, 130 00 Praha 3
Odkaz na dražbu:
https://www.okdrazby.cz/drazba/35754-drazba-spoluvlastnickeho-podilu-ve-vysi-id-1-2-pozemku-v-obci-podbrdy
Dokumenty:
Dražební vyhláška
Znalecký posudek

Popis

Oceňovaný pozemek se nachází cca 200 m jižně od okraje zastavěné části obce Podbrdy. Jedná se o travnatý pozemek pravidelného tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o výměře 4 257 m2. Na jižní straně je pozemek ohraničený nezpevněnou cestou, částečně je oplocený a nachází se v lánu. Na pozemku se nachází dřevěná chatka a dřevěná kolna. V době oceňování byl rovinný pozemek udržovaný a nevyužívaný. K pozemku vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 215/1, který je ve vlastnictví obce Podbrdy.Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé.