Rodinný dům v obci Vlkoš, okres Hodonín

Typ nemovitosti:
Dům
Kraj:
Jihomoravský kraj
Okres:
Hodonín
Obec:
Vlkoš
Adresa:
Vlkoš 359, Vlkoš
Začátek dražby:
17.4.2018 08:30
Konec dražby:
17.4.2018 09:30
Druh dražby:
elektronická
Typ dražby:
Exekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby:
169EX 4161/15-89
Nejnižší podání:
1 040 000 Kč
Odhadní cena:
1 560 000 Kč
Dražební poměr:
67 %
Minimální výše příhozu:
10 000 Kč
Dražební jistota:
300 000 Kč
Exekutor/Dražitel:
Exekutorský úřad Brno - město, Lucie Valentová, Mgr.
Cejl 494/25, 602 00 Brno
Odkaz na dražbu:
https://www.okdrazby.cz/drazba/35533-rodinny-dum-v-obci-vlkos-okres-hodonin
Dokumenty:
Dražební vyhláška
Znalecký posudek

Popis

Jedná se o zděný, podsklepený, rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími pod plochou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové, části obce Vlkoš, v řadové zástavbě jako řadový vnitřní. Předmět ocenění se nachází na adrese: Vlkoš 359, 696 41 Vlkoš. Parkování je možné ve vlastní garáži. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 326/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Vlkoš, č. p. 95, 696 41 Vlkoš a přes pozemek p.č. 325 - ostatní plocha, který je v podílovém vlastnictví: Obce Vlkoš, č. p. 95, 696 41 Vlkoš.
Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení a septik. Dle informací ČSÚ v obci Vlkoš je dále možné napojení na hloubkovou kanalizaci. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 4+1 s kompletním sociálním zařízením.
Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení účastníka místního šetření z roku 1983. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba v dobrém stavu s pravidelnou údržbou.
Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní, které je tvořeno těmito venkovními úpravami:
- septik
- venkovní schody betonové
- přístupový chodník betonový
- přístupový chodník dlážděný
- přípojky IS