Rodinný dům v obci Polná, okres Jihlava

Typ nemovitosti:
Dům
Kraj:
Kraj Vysočina
Okres:
Jihlava
Obec:
Polná
Adresa:
Nerudova 403, Polná
Začátek dražby:
17.4.2018 13:30
Konec dražby:
17.4.2018 14:30
Druh dražby:
elektronická
Typ dražby:
Exekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby:
169EX 671/13-134
Nejnižší podání:
1 133 334 Kč
Odhadní cena:
1 700 000 Kč
Dražební poměr:
67 %
Minimální výše příhozu:
10 000 Kč
Dražební jistota:
250 000 Kč
Exekutor/Dražitel:
Exekutorský úřad Brno - město, Lucie Valentová, Mgr.
Cejl 494/25, 602 00 Brno
Odkaz na dražbu:
https://www.okdrazby.cz/drazba/35537-rodinny-dum-v-obci-polna-okres-jihlava
Dokumenty:
Dražební vyhláška
Znalecký posudek

Popis

Jedná se o podsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva se dvěma nadzemními podlažími a bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, vnitřní části města Polná, v řadové zástavbě jako řadový vnitřní. Nachází na adrese Nerudova 403, 588 13 Polná. Parkování je možné na vlastním pozemku nebo na veřejném negarantovaném místě (komunikace, parkoviště). Pozemek leží v mírně sklonitém terénu a je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 2392/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Polná, Husovo náměstí 39, 588 13 Polná.
Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení.
Objekt sestává ze tří bytových jednotek o velikosti 3+1 a 2+1 (v I. nadzemním podlaží) a 2+1 (ve II. nadzemní podlaží), se sociálním zařízením. Původní stáří objektu je přes 200 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností, které měly vliv na celkové prodloužení životnosti. V letech 2010-2017 byly provedeny nové rozvody vody, kanalizace a elektra v části II. nadzemního podlaží. Dále byla provedena rekonstrukce jedné z kuchyní, částečná rekonstrukce podlah a topení a z části byly vyměněny nové vnitřní dveře. Celkový stavebně technický stav a údržbu objektu uvažujeme jako podprůměrnou.Příslušenství stavby hlavní:a) vedlejší stavby:
Za rodinným domem je situován přízemní, dřevěný přístřešek s pultovou střechou krytou krytinou Onduline.
b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami:
- oplocení - dřevěné latě na betonových sloupcích a betonové podezdívce
- vrata z ocelové konstrukce s výplní z dřevěných latí
- vrátka z ocelové konstrukce s výplní z dřevěných latí
- zpevněné plochy (betonová dlažba)
- přípojky IS