Dražba RD s pozemkem, okr. Bruntál

Typ nemovitosti:
Dům
Kraj:
Moravskoslezský kraj
Okres:
Bruntál
Obec:
Adresa:
Začátek dražby:
17.4.2018 10:30
Konec dražby:
17.4.2018 11:00
Druh dražby:
elektronická
Typ dražby:
Dražba
Číslo dražby:
197 EX 2453/07-133
Nejnižší podání:
175 000 Kč
Odhadní cena:
350 000 Kč
Dražební poměr:
50 %
Minimální výše příhozu:
5 000 Kč
Dražební jistota:
80 000 Kč
Exekutor/Dražitel:
Mgr. Alan Havlice - Soudní exekutor IČ:03372537 DIČ:   adresa:Mgr. Alan Havlice - Soudní exekutor
Otakara Březiny 229 , Jeseník, 79001 Česká republika
tel: 584 411 112
e-mail: info@exekutor-jesenik.cz koresp
Odkaz na dražbu:
https://www.drazby-exekutori.cz/DR009054/Drazba-RD-s-pozemkem-okr-Bruntal/
Dokumenty:

Znalecký posudek

Popis

RD č.p. 50 je postaven na pozemku parcelní číslo 413 - zastavená plocha a nádvoří. Je situován na okraji intravilánu obce u komunikace vedoucí k nádraží CD. Venkovní úpravy tvoří oplocení, jenž je však velmi chatrné ve smyslu dožité životnosti, dále venkovní úpravy tvoří zpevněné plochy a přípojky jejichž funkčnost nelze ověřit a hodnoceno tedy jako chybí.